Szukaj lub Dodaj stomatologa

Znajdź Najlepszego
Stomatologa

Dodaj lekarza / gabinet

Regulamin serwisu

§ 1
Postanowienia ogólne
 1. Korzystanie z serwisu NajlepszaStomatologia.pl (zwanego dalej Serwisem) może nastąpić tylko po akceptacji niniejszego Regulaminu. Użytkownicy Serwisu, którzy nie akceptują Regulaminu, nie mogą korzystać z Serwisu ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony NajlepszaStomatologia.pl.
 2. Użytkownikami serwisu mogą być wszelkie podmioty, które zaakceptowały Regulamin i nie zostały wykluczone przez Administratora serwisu.
 3. Przestrzeganie obowiązujących norm prawnych spoczywa na Użytkowniku.
 4. Serwis gromadzi opinie Użytkowników na temat stomatologów, gabinetów stomatologicznych (zwanych dalej Stomatologów), dokładając starań, aby zwarte w nim opinie były obiektywne.
 5. Serwis może zablokować Użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu bez ostrzeżenia. Użytkownik nie jest uprawniony do wnoszenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń.

§ 2
Opinie
 1. Opinia Użytkownika (zwaną dalej Opinią) to tekst nadesłany przez Użytkownika i umieszczony w Serwisie, opis jakości pracy danego Stomatologa.
 2. Odpowiedzialność za treść opinii umieszczonej w serwisie ponosi Użytkownik. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść i formę Opinii.
 3. Serwis ma prawo zmieniania lub usuwania Opinii bez uzasadnienia.
 4. Użytkownik nie może wskazywać danych kontaktowych innych niż własne.
 5. Opinie zamieszczane w serwisie winny być dodatkowo zaopatrzone w ilość gwiazdek określających jakość pracy stomatologa. Opinia powinna wskazywać konkretne okoliczności sprawy i uzasadnienie. Ogólne opinie o Stomatologu, bądź też opinię wykraczające poza działalność zawodową Stomatologa, jak również zawierające słowa powszechnie uważane za wulgarne, będą usuwane.
 6. Niedozwolone jest zamieszczanie opinii sprzecznych z prawem.
 7. Niedopuszczalne jest korzystanie z serwisu w inny sposób, niż przez przeglądarkę internetową.
 8. Serwis może udostępnić dane Użytkownika organom państwowym, występującym o to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3
Postanowienia końcowe
 1. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność i nie będzie wnosił roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu przeciw właścicielowi serwisu;
 2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia go w Serwisie;